פרסומים

מאמרים

בעקבות אירוע בו השתתפתי שעסק במלחמת יום כיפור והשפעתה על החברה הישראלית, התעוררו בי מחשבות על גבריות, מלחמות, מבני גוף ופרדוקס האבחון בפסיכותרפיה גופנית. מאמר זה מתייחס למתח המתקיים בין לחימה וגבריות להבעת רגשות ובעיקר למתח שאני חש כמטפל בין נתינת שם וצורה למתרחש לבין שהייה במרחבי ביניים לא מוגדרים, בין חשיבות היכולת לאבחן את המטופל ובין הערך הטמון בשמירה על סקרנות, פתיחות, יצירתיות ודמיון במפגש הטיפולי

אפשטיין, ש.(2013) . –וגופך לי חלון וראי – על גברים, מלחמות ופרדוקס האבחון בפסיכותרפיה גופנית. אתר פסיכולוגיה עברית .
Retrieved from http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3049

גרסה אנגלית:
Epstein, S. (2013). War is a crying thing. Somatic Psychotherapy Today, 3, 36-42.

מאמר זה עוסק בשאלות קרבה ויצירת קשר בין זרים. באמצעות שילוב בין סיפור על הצטרפות ליוזמה חדשה של גן יהודי-ערבי, לבין תיאור מקרה טיפולי שבו חשיפה עצמית של המטפל יצרה נקודת מפנה בטיפול, אני מעלה את מחשבותיי ושאלותיי בנוגע ליחסים בכלל וליחסים טיפוליים בפרט: עד כמה אנחנו מורגלים להישאר בעמדה שלנו בתוך יחסים? והאם קיימת משמעות מיטיבה בנכונות לנוע לעבר אזורים שאינם בהכרח מוכרים לנו – מרחבי ביניים?

אפשטיין, ש. (2014) קירבה בין זרים – על הרצון להתקרב והפחד לממש זאת , אתר פסיכולוגיה עברית
Retrieved from http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3217

גרסה אנגלית:
Epstein,S. (2015). Nearby Strangers: The concurrent desire for connection and dread of realising intimacy. psychotherapy and politics international, 34-44 .
nearby strangers – psychotherapy and politics international

פרקים בספרים מקצועיים

אפשטיין,ש. (2013). בין וויסות עצמי לוויסות דיאדי בעבודה עם חרדה ונתקים מיתוך "אנטומיה של טיפול" של רולף בן שחר (עמ' 276-287).הוצאת פרדס.

Epstein, S. (2014). Between self-regulation and dyadic regulation when working withanxiety and dissociation. In Rolef Ben-Shahar, A. Touching the Relational Edge (pp. 218-227). London: Karnac.

Epstein, S. (2014) Nearby Strangers: The concurrent desire for connection and dread of realising intimacy.in C. Young(Ed.), The Body in Relationship: Self – Other – Society (pp 69-79)14th International EABP congress of Body-Psychotherapy book, Lisbon: Body Psychotherapy Publications.

Epstein, S. (2016). Failing with dignity. In A. Rolef Ben-Shahar and R. Shalit (Eds). When Hurt Remains- Relational Perspectives on Therapeutic Failure, (pp 79 -87).  London: Karnac.