מהי פסיכותרפיה גופנית

פסיכותרפיה גופנית היא ענף ישיר של פסיכותרפיה, עם היסטוריה עשירה וגוף של ידע ספרותי מקצועי. פסיכותרפיה גופנית מחזיקה בתיאוריה לגבי תפקודי הגוף והנפש, התייחסות זו לוקחת בחשבון את המורכבות הרבה של ההצטלבויות והאינטראקציות בין גוף לנפש*.

הנחת המוצא הבסיסית היא שהגוף משקף את האדם ושישנה אחדות תפקודית בין המוח והגוף. אין הכוונה כאן להפרדה בין ה "סומא" – הגוף, למוח – הנפש. ההתייחסות לא יוצאת מנקודת הנחה שיש היררכיה של יחסים בניהם אלא ששניהם מהווים אספקטים של תפקוד ושל יחסי גומלין באדם השלם. בעוד גישות אחרות של פסיכותרפיה נוגעות בנקודה זו בפסיכותרפיה גופנית זו היא נקודה עקרונית ביותר.

לפסיכותרפיה גופנית ישנו מודל התפתחותי, תיאורית אישיות, השערות לגבי המקור של ההפרעות הנפשיות השונות כמו גם מגוון עשיר של כלים וטכניקות אבחוניות וטיפוליות שמייחדות את השיטה ובאות לשימוש בתוך מערכת היחסים הטיפולית.

ישנן גישות שונות ולעיתים ממש הפוכות בתוך עולם הפסיכותרפיה הגופנית לגבי הטיפול כמו שיש בענפים אחרים בעולם הפסיכותרפיה.

פסיכותרפיה גופנית היא גם מדע, שהתפתח במשך שבעים השנים האחרונות מיתוך מחקרים בתחומים רבים כגון –ביולוגיה, אנתרופולוגיה, חקר המוח, חקר מערכת העצבים, נוירו פיזיולוגיה , נוירו פסיכולוגיה, פסיכולוגיה התפתחותית ועוד כמו גם מיתוך הניסיון הקליני והמחקרי העשיר של פסיכותרפיסטים גופניים.

אם כן, פסיכותרפיה גופנית קיימת כגישה טיפולית ספציפית בעלת רקע מחקרי עשיר ותיאוריה ברורה, היא קיבלה הכרה מדעית ע"י האגודה האירופאית לפסיכותרפיה [EAP ] וכיום באירופה ובארה"ב היא נחשבת לחלק מהזרם המרכזי בעולם הפסיכותרפיה.

*לקוח מהאתר של האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה גופנית.